Tumblelog by Soup.io
 • sasafl
 • killjill
 • naturalismus
 • fizzygood
 • MitreSquareMurder
 • rainstormdragon
 • amelie
 • ciscilly
 • siriusminerva
 • bethgadar
 • citzen
 • AHospitalForSouls
 • sellerie
 • MerelyGifted
 • mondkroete
 • weakchick
 • lornaa
 • emmaluh
 • unicornwanted
 • ztymwszystkimsam
 • wujekbenten
 • supermoney
 • service-manual
 • galery
 • Billie
 • BLUEtwo
 • lenapl
 • sinkingshits
 • guyver
 • fuzzylogic
 • melonball
 • sparkspur
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • czterywiekipozniej
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viahardbitch hardbitch

March 21 2018

0694 487e 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapffft pffft
Reposted fromnaich naich
7971 9b85 390
4323 b7dc 390
Reposted fromfungi fungi viakreska-groteska kreska-groteska
8407 0ab5 390
Reposted fromonlyman onlyman viaholymoly holymoly
7615 45dc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatojapaula tojapaula
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viairmelin irmelin
7677 691a 390
Reposted fromyourtitle yourtitle viagreens greens
2550 9a6a 390
Reposted fromtfu tfu viawhatever18 whatever18
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viainspirations inspirations
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viainspirations inspirations
1637 13bf 390
Reposted fromteijakool teijakool viaphilomath philomath

March 20 2018

3235 b9f0 390
Reposted fromhysterie hysterie viairmelin irmelin
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus viaWilalena Wilalena
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mnie”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl