Tumblelog by Soup.io
 • sasafl
 • killjill
 • naturalismus
 • fizzygood
 • MitreSquareMurder
 • rainstormdragon
 • amelie
 • ciscilly
 • siriusminerva
 • bethgadar
 • citzen
 • AHospitalForSouls
 • sellerie
 • MerelyGifted
 • mondkroete
 • weakchick
 • lornaa
 • emmaluh
 • unicornwanted
 • ztymwszystkimsam
 • wujekbenten
 • supermoney
 • service-manual
 • galery
 • Billie
 • BLUEtwo
 • lenapl
 • sinkingshits
 • guyver
 • fuzzylogic
 • melonball
 • sparkspur
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • czterywiekipozniej
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaawakened awakened
Zupo, nie rób tak więcej...
3531 714e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupamarzen zupamarzen

December 04 2017

"Nothing in the world smells as good as the person you love".
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
5940 6ab2
Reposted bycytatyjasmynrabarbarowyklaudialucjamylittleuniversemole-w-filizanceviajerolittlewhiteliesgivemecigarettecorazmniejanonimworthitlaparisiennedancingwithaghostselseygorzkiewspomnieniafutureiscomingeternaljourneysentymentalnapatuspatussmokeshe

November 30 2017

6359 3bd9 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapiar piar
9444 0de6 390
Reposted fromGIFer GIFer viano-longer-kore no-longer-kore
7200 d008 390
0770 4c46 390

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viaMaryiczary Maryiczary

November 29 2017

1890 ccfe 390
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
— Autor nieznany
Reposted fromthesmajl thesmajl viajesienzycia jesienzycia
Reposted fromhalucynowa halucynowa viairmelin irmelin
4610 5ddb 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl