Tumblelog by Soup.io
 • sasafl
 • killjill
 • naturalismus
 • fizzygood
 • MitreSquareMurder
 • rainstormdragon
 • amelie
 • ciscilly
 • siriusminerva
 • bethgadar
 • citzen
 • AHospitalForSouls
 • sellerie
 • MerelyGifted
 • mondkroete
 • weakchick
 • lornaa
 • emmaluh
 • unicornwanted
 • ztymwszystkimsam
 • wujekbenten
 • supermoney
 • service-manual
 • galery
 • Billie
 • BLUEtwo
 • lenapl
 • sinkingshits
 • guyver
 • fuzzylogic
 • melonball
 • sparkspur
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • czterywiekipozniej
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

4584 2eb2 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaviolethill violethill
3287 fdba 390
Borszewicz
8248 37bd 390
Reposted fromoll oll viacontigo contigo
Ostatnio jedyne na czym mi zależy to położyć się do łóżka, zakopać się w kołdrę i zapomnieć ile razy byłem błędem.
— (via jestem-nikim)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaviolethill violethill
Reposted fromcomiczynka comiczynka viairmelin irmelin
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia
— Palell soup
Reposted fromprincipessa principessa viaIsjaki Isjaki
3243 29af 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
"Powinno się przynajmniej raz dziennie przeczytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć piękny obraz, posłuchać przyjemnej piosenki lub porozmawiać z najlepszym przyjacielem. W ten sposób budujemy piękniejszą, bardziej wartościową część naszego istnienia."
Heinrich von Kleist
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianaturalginger naturalginger
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viagdziejestola gdziejestola
  
Reposted fromfriends friends viainspirations inspirations

October 17 2017

When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
8730 f562 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
2294 0ac6 390


not all heroes wear capes
0256 1df1 390
Reposted fromanks anks viadancingwithaghost dancingwithaghost

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl